Upphandling/Projektering/Kvalitetssäkring                              

  
När det gäller projektering av Växtinredning så har vi ovärderlig kunskap att bidra med, vilket inte bara spar pengar för dig som kund, utan även ger ett bättre resultat av inredningen.

Redan vid upphandlingen är det viktigt att tänka på följande, där kunden har mycket pengar att spara om allt utförs korrekt från början:

* Hur växterna ska monteras

* Säkerhet

* Avrinningar

* Korrosionsangrepp

* Brandsäkerhet

* Att Palmer & Träd är beständiga mot vatten och cement

* UV-behandling

* Belysning

* Förebyggandet för att hålla ett snyggt och varaktig utseende av  växtinredningen 
 
Efter att inredningsarbetet är klart ska det utföras besiktning, där allt noteras noggrant och dokumenteras.