Priser

Samtliga priser gäller exkl. moms, och i SEK.

 

Reklamation

Eventuella reklamationer ska vara VIG tillhanda senast 7 dagar efter varans mottagande.
Retur får ej ske utan VIG:s godkännande.
Reklamation anmäls alltid på telefon 070-421 49 00.

 

Transportskada

Anmälan måste göras av kunden inom 7 dagar till fraktbolaget på orten.

 

Reservation

VIG förbehåller sig rätten att göra pris- och produktförändringar samt
förändringar av betalningsvillkoren.
Vi förbehåller oss även rätten att göra prisjusteringar vid valutaförändringar.